Lokale produkter

Vi har mange utenlandske produkter, men vi synes også det er viktig å selge lokale produkter.
Vi ønsker å gi små lokale produsenter et sted å selge sine produkter i Ålesund.