Delicatessen Løvenvold søker etter ansatt i 100% stilling

Stillingsbeskrivelse

Delicatessen Løvenvold søker etter ansatt i 100% stilling.

Elsker du god mat og drikke, og ønsker å jobbe med kvalitetsprodukter? Er du god til å skape entusiasme og resultater? Får du et kick av å gjøre kunder og kolleger glade og fornøyde? Da må du lese videre.

Delicatessen Løvenvold åpnet sommeren 2023, og selger ost, europeiske delikatesser og lokale norske spesialiteter. Vår misjon er å skape gode opplevelser, og tilføre Ålesund sentrum noe positivt og unikt. Vi skal være den foretrukne butikken i Ålesund for folk som har lyst til å unne seg selv eller andre noe ekstra godt. Vi skal inspirere og begeistre både lokale og tilreisende kunder.

Vår butikksjef er i permisjon, og vi trenger en ny person som kan være høyre hånd til assisterende butikksjef. Det er en stilling med mye ansvar, og du blir en nøkkelperson som får være med på å forme og drive butikken. I første omgang varer stillingen et år, men det er gode muligheter for at den blir fast etter det.

Som søker må du ha:

- Fylt 18 år
- Gjerne erfaring fra dagligvarebransje, delikatesseforretning eller restaurant

For å lykkes i stillingen som lederens høyre hånd bør du:

- Være rågod på kundeservice, og gi kundene service utenfor det de forventer
- Ha evne til å skape entusiasme og trivsel hos dine kolleger
- Ha stor arbeidskapasitet og gjennomføringsevne
- Ha evne til å utføre mange ulike oppgaver, raskt og effektivt, med god kvalitet
- Ha et øye for detaljer, ryddighet og renslighet
- Ha kremmerånd og konkurranseinstinkt, og hele tiden ha som mål å skape gode resultater
- Være god til å kommunisere på flere språk. Engelsk er nødvendig, god norsk er ønskelig, og andre språk er et pluss
- Være glad i ost!

Hva kan du forvente av oss?

- En sosial og trivelig arbeidsplass med hyggelige kolleger og kunder
- Varierte og utfordrende arbeidsoppgaver
- Et internasjonalt miljø med kontakt med folk fra hele verden. Vi er en populær butikk for turister, og vår organisasjon har folk fra flere europeiske land.
- En uformell organisasjon med korte og raske kommunikasjonslinjer
- Lønn etter tariff

Send søknad og cv til post@deli-lo.no. Har du spørsmål om stillingen, ring assisterende butikksjef Thomas Ertresvåg på 91797897.
---------------------------------------------------------------

Delicatessen Løvenvold is hiring for a full time employee (100%)

Job description

Delicatessen Løvenvold is hiring for a full time employee (100%)

Do you love good food, and do you wish to work with quality products? Can you create enthusiasm and good results? Do you get a kick from making customers and colleagues happy and content? If so, you should continue reading.

Delicatessen Løvenvold opened in the summer of 2023, and sells cheese, European delicacies and local Norwegian specialties. Our mission is to create great experiences, and to be a positive and unique part of Ålesund centrum. We strive to be the preferred shop in Ålesund for people who want to treat themselves or others to something extra nice. We shall inspire and excite both local customers and tourists.

Our store manager is on leave, and we need a new person who can be the “right hand” of our assistant store manager. This is a position with a lot of responsibility, and you will be a central part in forming and running the shop. To begin with, this position lasts for one year, but the chances are good for turning it into a permanent position after this period.

As an applicant, you must have:

- Turned 18 years old
- Preferably experience from delicatessen, grocery stores/supermarkets or restaurants

To succeed in the position as the leaders’ right hand, you should:

- Be great at dealing with customers, and give the customers service above and beyond what they expect
- Be able to create enthusiasm and well-being for your colleagues
- Have a large working capacity and ability to get things done
- Be able to do many different tasks, quickly and efficiently, and with good quality
- Have an eye for details, tidiness and cleanliness
- Have an entrepreneur’s spirit and a competitive instinct, always with the goal to create great results
- Be an excellent communicator in different languages. English is necessary, good Norwegian is desirable, and any other languages are a plus
- Love cheese!

What can you expect from us?

- A social and fun workplace with pleasant colleagues and customers
- Varied and challenging tasks
- An international atmosphere, and contact with people from around the world. We are a popular tourist stop, and our organization has people from several countries in Europe.
- An informal organization with short, quick lines of communication
- Wage based on the Norwegian collective wage (or “tariff”)

Send your application and cv to post@deli-lo.no. If you have questions about the position, call assistant manager Thomas Ertresvåg at 91797897.